אורחים מספרים

כותרת ניסיון לתיאור חוות הדעת

היה פשוט מדהים היה פשוט מדהים היה פשוט מדהים היה פשוט מדהיםהיה פשוט מדהים היה פשוט מדהים היה פשוט מדהים ההיה פשוט מדהים היה פשוט מדהים היה פשוט מדהים היה פשוט מדהיה פשוט מדהים היה פשוט מדהים היה פשוט מדהים היה פהיה פשוט מדהים היה פשוט מדהים היה פשוט מדהים היההיה פשוט מדהים היה פשוט מדהים היה פשוט מדהים היה פשוט מדהיםהיה פשוט מדהים היה פשוט מדהים היה פשוט מדהים היה פשוט מדהים פשוט מדהיםשוט מדהיםהיםיה פשוט מדהים.

יוני קנגון

 

* = שדות חובה


מה אתה חושב על מלון שאטו גלילי?

*אני מסכים שחוות הדעת שלי תפורסם.